Program denného letného tábora Jolly Camp

jollycamp Miesto stretnutia a vyzdvihnutia detí je na adrese Magnetová 11. v priestoroch denného tábora Jolly Camp.
Čas príchodu detí je medzi 7:00 – 8:30
Čas odchodu detí je medzi 16:00 – 17:00
V prípade vašej potreby sme ochotní časy príchodu a vyzdvihnutia detí posunúť a prispôsobiť ich vasim potrebám.

PONDELOK:

hlavným programom je návšteva zoologickej záhrady, v priestoroch zoologickej záhrady ponúkneme zábavný a zároveň náučný výklad,deťom bude poskytnutý čas na využitie oddychových a zábavných priestorov v zoo a spoločné hry podľa rozhodnutia vedúcich.Vedľajším programom budú spoločenské hry v priestoroch denného tábora a kinopoobedie.

UTOROK:

hlavným programom je šport, aktívny odpočinok a pohyb na čerstvom vzduchu, pre deti je pripravený športový program zložený zo športových súbojov v ktorých môžu vyzvať aj našich táborových vedúcich. Pohyb na čerstvom vzduchu zabezpečíme na veľkom detskom ihrisku, jollycamp ktoré je situované v zelenom parku.Pre záujemcov je pripravená súťaž v stavaní hradov z piesku, či medzi deťmi veľmi obľúbená vybíjaná proti vedúcim.Vedľajším programom je oboznámiť deti s princípmi prvej pomoci a krátka prednáška, ktorá deti oboznámi s historiou športu.

STREDA:

hlavným programom je poznávanie pamiatok Bratislavy, pre deti je pripravená prehliadka pamiatok Bratislavského Starého mesta, oddych v Prezidentskej záhrade, výstup a výhľad z Bratislavského hradu alebo Slavína.Vedľajším programom bude oboznámenie detí s pravidlami cestnej premávky, spoznávanie dopravných značiek a niečo o povinnostiach cyklistov.

ŠTVRTOK:

programom: návšteva kúpaliska spojená s relaxom, pre deti sú pripravené športové hry pri vode a vo vode, v prípade ak vaše dieťa neviem plávať, táboroví vedúci mu radi pomôžu a budú sa mu odborne venovať.Vedľajším programom bude po príchode kinopoobedie, kde si deti môžu stráviť chvíle čakania na rodičov relaxom pri filme premietanom cez projektor.

PIATOK:

hlavným programom je opekačka na kolibe spojená s rozlúčkou s táborovými vedúcimi a novými kamarátmi, pre deti je pripravený zábavný program v prírode spojený so stavbou bunkrov z dreva,rôznymi športovými a spoločnými hrami podľa rozhodnutia táborových vedúcich.Vedľajším programom bude oboznámenie detí najmä o chránených zvieratách a rastlinách, rady čo si zbaliť do batohu na turistiku a ako sa zachovať v krízových situáciach.Po príchode do priestorov denného tábora rozlúčenie detí s táborovými vedúcimi a podakovanie sa rodičom za využitie našich služieb.

Vyhradzujeme si právo na zmenu programu v prípade zlého počasia a nepredvídaných okolností.

JOLLY CAMP

Kontakt: Ondrej Mlynár

Mobil: 0911 184 137
E-mail: mlynarondrej@gmail.com
Priestory Denného tábora: Magnetová 11, 831 04 Bratislava-Nové mesto

Zväčšiť mapu